Fri, 30 Jul 2021 2:08am

به صفحه اخذ وقت ملاقات بخش قونسلی سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیوا – سویس خوش آمدید. سفارت ج.ا افغانستان مقیم ژنیو-متعهد به ارائه خدمات دوامدار قونسلی به عموم هموطنان عزیز بوده و با در نظرداشت محدودیت های وضع شده از جانب کشور فدرال سویس، بخاطر کنترول وضعیت ناشی از شیوع ویروس کووید-19 (کرونا) به توجه شما میرساند که پذیرش مراجعین الی اطلاع بعدی متوقف گردیده است. در صورت داشتن هرگونه درخواست و نیاز به اسناد قونسلی، شما میتوانید از طریق ایمیل آدرس یا واتسپ ذیل با بخش قونسلی بعدر تماس شوید. لطفا هنگام نوشتن پیام/ ایمیل خود را کامل معرفی نمایید و موضوع خود را واضیح شرح دهید. برای ارتباط با شما، لطفا شماره تیلفون فعال خود را نیز بنویسید. Consular.Geneva@mfa.af (در ظرف ۴۸ ساعت به ایمیل شما پاسخ داده میشود) +41766329783 (تنها پیام صوتی یا نوشتاری)

OK