بيام نوروزي‎‎

بيام نوروزي‎‎
||
بهار امسال پنداری همی خوش تر ز پار آید – وزین خوش تر شود فردا ، که آزادي و كار آيد
بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی – ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی
 
سفير و اعضای نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی مقیم ژنو فرا رسیدن جشن باستانی نوروز و بهار را به تمام مردم افغانستان و افغانهای مقیم سویس تبریک و تهنیت عرض می دارند و آرزو دارند که نوروز و سال جدید ارمغان آور صلح و وحدت در کشور عزیزمان افغانستان باشد. 
 
در حالی آخرین لحظات سال ۱۴۰۰ را سپری می نماییم که فضای نومیدی و حسرت در جامعه افغانستان گستره انداخته است. زنان و دختران افغانستان خانه نشین شده و به انسان های درجه دوم تنزل یافته اند. تصاویر شکنجه، به زیر پا کردن آبرو عزت پیر و جوان کشور، قتل های فراقضائی و تصامیم تبعیض آمیز هر روز به نشر می رسند. هزاران روشنفکر و تحصیل کرده افغانستان در چهار گوشه جان پراکنده و بی وطن شده اند. فقر و بیکاری بیداد می کند طوری که باعث شده شهروند افغانستان حتی دست به فروش عضو بدن خود و فرزند عزیزتر از جان خود بزند. فضای تیره و تار امروز شاید حوصله جشن و بزرگداشت از نوروز و بهار را از ما بگیرد، اما نوروز و بهار پیام آور امید و آغاز نو است.
 
ما امیدواریم که سال ۱۴۰۱ منجر به مباحثه جدی میان همه گروه های سیاسی و قومی کشور روي آينده سرزمين ما گردد. در نبود نظامی که بتواند متبلور رای و نظر مردم افغانستان باشد صلح بر قرار نمی گردد. تاریخ افغانستان بارها ثابت ساخته است که نظام های که با سلطه زور و بر خلاف نظر مردم افغانستان ایجاد شده اند عمر درازی ندارند. با اینکه افغانستان در مرحله سیاه تاریخی به سر می برد و حضور پر رنگ خود در بین جامعه بین المللی را از دست داده است، رجوع به رای مردم و ایجاد نظامی که همه گروه های سیاسی و قومی و همه مردم افغانستان خود را متعلق به آن بدانند می تواند زمینه ساز یک حکومت مشروع در افغانستان و قابل قبول جامعه جهانی گردد. 
 
با اتکا به همین هدف و آرزو، سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو به فعالیت خویش در سال ۱۴۰۱ ادامه می دهد و یک بار دیگر آرزو می برد تا در سال جدید گستره صلح و صمیمیت در افغانستان هموار گردد.
 
داكتر نصيراحمد انديشه 
سفير و نماينده دايمي

Last modified on Friday, 18/03/2022

Go to Top