دوکتور نصیر احمد اندیشه  

سفیر کبیر

و نماینده دایمی افغانستان

زندگی نامه

@AndishaNasir

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Filter by Category
Filter by Tag
Sort by
شهریور 25, 1398

تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور

جلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشورسفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ژنیو…
×

waning

Please enter the api key
Go to Top