سفیر و نماینده دایمی افغانستان با رئیس اداره همکاری های سویس دیدار نمود

سفیر و نماینده دایمی افغانستان با رئیس اداره همکاری های سویس دیدار نمود
|| || ||

هفته گذشته، دکتور نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مقیم ژنیو در حالی که آقای شعیب تیموری، مستشار وزیر مختار و خانم لطیفه ولی رحیمی، مستشار این نمایندگی همراهی شان می نمودند، با آقای مانوئل ساگر رئیس عمومی اداره همکاری های سویس در مقر آن اداره در شهر برن دیدار و تبادل نظر نمودند. دکتور اندیشه در این ملاقات از همکاری دولت سویس به مردم افغانستان اظهار سپاس نمود و اضافه نمود که لازم است تمرکز ادارات انکشافی به همکاری در ساحاتی باشد که مردم افغانستان نیاز بیشتر دارند. از نگاه وی، آموزش حرفوی و مسلکی که برای آماده سازی نیروی کار در افغانستان و کشورهای دیگر یک پیش شرط است می تواند عرصه مهم همکاری بین دو طرف باشد. دکتور اندیشه هم چنین بر کار مشترک با سکتور خصوصی که مولد اصلی کار می باشد اشاره کرد و ضرورت همکاری با سکتور خصوصی را با اهمیت ارزیابی نمود. به همین ترتیب، آقای شعیب تیموری، مستشار وزیر مختار سفارت و نماینده گی افغانستان در ژنیو، مدل حکومتداری کشور سویس را یک مدل موفق در جهان خواند و اضافه نمود که نمونه حکومتداری سویس در سطح محلات و نحوه اشتراک مردم در تصمیم گیری برای کشورهای زیادی می تواند درس های خوبی به همراه داشته باشد. رئیس عمومی اداره همکاری های بین المللی سویس نیز بر تداوم همکاری دولت سویس به افغانستان تاکید نموده و از پیشنهاد جدید برای تمرکز بیشتر به آموزش مسلکی اظهار سپاس نمود. وی هم چنین علاوه نمود که کار با نهادهای محلی و سکتور خصوصی شامل استراتژی جدید اداره وی برای افغانستان است و تا جای ممکن وی کوشش می نماید در عرصه های که نیاز افغانستان می باشد، زمینه همکاری را مساعد سازد. در اخیر دو طرف تفاهم نمودند تا زمینه ملاقات بین دو طرف در آینده افزایش پیدا نماید و عرصه های بیشتر همکاری جستجو گردد.

خواندن 2286 دفعه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 01/07/1398

Go to Top