بخش قونسلی سفارت افغانستان در ژنیو به نمایندگان اتحادیه های افغانها در سویس در مورد موضوعات قونسلی معلومات داد

بخش قونسلی سفارت افغانستان در ژنیو به نمایندگان اتحادیه های افغانها در سویس در مورد موضوعات قونسلی معلومات داد
|| || ||

خش قونسلی سفارت افغانستان در ژنیو به نمایندگان اتحادیه های افغانها در سویس در مورد موضوعات قونسلی معلومات داد.
به روز شنبه تاریخ 28 سپتمبر 2019 اولین جلسه بخش قونسلی سفارت افغانستان مقیم ژنیو با نمایندگان محترم انجمن های فعال افغان مقیم سویس در مقر سفارت افغانستان در ژینو دایر گردید. هدف از برگزاری این جلسه ارایه معلومات از شیوه کار امور قونسلی و سمع سوالات و پیشنهادات حاضرین به ارتباط پیشبرد بهتر امور قنسولی از طریق این سفارت بود. از آنجاییکه در برخی موارد مراجعه کنندگان بخش امور قونسلی سفارت معلومات کافی در مورد طرزالعمل بخش های مشخص نداشته که این امر باعث بروز مشکلات زیاد برای شان می گردید، لذا نشست مذکور یک اقدام موثر در راستای آگاهی دهی پیرامون کارهای قونسلی تلقی می گردد.
در آغاز جلسه دوکتور نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیو به اشتراک کنندگان خوش آمد گفته و روی موضوعات کلی کشور و دیدگاه درازمدت ماموریت خود به صفت نماینده کشور در سویس تشریحات لازم ارائه نمود. ایشان هم چنان اضافه نمودند که از شروع کار در ژینو ملاقات های دوام دار با افغان های مقیم سویس که در مناطق مختلف این کشور سکونت دارند، داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سپس آقای شعیب تیموری، مستشار وزیر مختار، چهارچوب تشکیلاتی نمایندگی و اهداف آن در قبال سازمان ملل متحد و هم چنان در سطح دوجانبه با کشور سویس را به اعضای حاضر در جلسه تشریح دادند. وی هم چنین اضافه نمود که هدف این جلسه نه تنها ارائه معلومات در مورد روندهای قنسولی می باشد، بلکه زمینه مناسب برای استماع نظرات و پیشنهادات نمایندگان اتحادیه ها به منظور بهبود امور کاری است.
متعاقباً کارمندان بخش امور قونسلی روند کاری تمام بخش ها حیطه کاری خود را که به سه حصه اساسی تصادیق، پاسپورت و مسایل مربوط به مهاجرت تقسیم می شود تشریح نموده و به سوالات مطرح شده پاسخ ارایه نمودند.
اعضای محترم انجمن ها که در جلسه حضور داشتند سوالات و نظریات شان را مطرح نموده که پاسخ های جامع از جانب مسئولین بخش در مورد ارایه گردید. نمایندگان انجمن ها هم چنین تقاضا نمودند تا نقش شان در عرصه فراهم آوری تسهیلات به مراجعین قونسلی بیشتر شده و در زمینه سفارت با آنها همکار باشد. مسئولین سفارت با استقبال از این پیشنهاد ابراز داشتند که اعضای نمایندگی حاضر به هر نوع همکاری که باعث تسهیل کار هموطنان عزیز گردد، در چارچوب قوانین نافذه کشور، حمایت می نمایند. نمایندگان محترم اتحادیه ها و انجمن های افغانهای مقیم سویس هم چنین ابراز داشتند که تلاش می نمایند تا با هموطنان که تقاضای خدمات قنسولی را دارند همکاری نموده تا مشکلات آنها رفع گردد و در صورت ضرورت به حضور در سفارت، امور ایشان به اسرع وقت انجام پذیرد.
در اخیر از اشتراک هم وطنان در جلسه فوق ابراز سپاس صورت گرفته و به تدویر بیشتر این نشست ها که بدون شک دارای موثریت فوق العاده در قسمت تسهیل و تسریع کار های قونسلی می شود، تأکید صورت گرفت.

خواندن 1825 دفعه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 20/08/1398

Go to Top