تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو

تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو
تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو

ژنیو - جلالتمآب دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیو اعتماد نامه خویش را طی محفل رسمی به آقای مایکل مولر دایرکتر جنرال دفتر سازمان ملل متحد در ژنیو تقدیم نمودند.

خواندن 611 دفعه
Go to Top