چاپ کردن این صفحه

تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو

تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو
تقدیم اعتمادنامه دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی جدید افغانستان در ژنیو

ژنیو - جلالتمآب دوکتور نصیر احمد اندیشه سفیر کبیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیو اعتماد نامه خویش را طی محفل رسمی به آقای مایکل مولر دایرکتر جنرال دفتر سازمان ملل متحد در ژنیو تقدیم نمودند.

خواندن 391 دفعه